Tannlege NorgeArtiklerSide 2

Artikler om tannhelse og tannlegebesøk

Her finner du vår samling nyttige og informative tannhelserelaterte artikler.

Tannbehandling i utlandet

Tannbehandling som dekkes i Norge, kan også som utgangspunkt dekkes etter denne ordningen dersom behandlingen finner sted i et annet EU/EØS-land.

Den offentlige tannhelsetjenesten

Den offentlege tannhelsetenesta er eit fylkeskommunalt ansvar. Den offentlege tannhelsetenesta skal organisere førebyggjande tiltak for heile befolkninga.

Rettigheter ved periodontitt/tannkjøttsykdom

Folketrygden dekker utgifter ved operative inngrep og til systematisk rens ved tannkjøttsykdom (marginal periodontitt og periimplantitt), samt til rehabilitering av tannsett som følge av slik sykdom.

Diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad til tannbehandling

Her kan du lese om hvilke 14 sykdomstilstander som kan gi deg rett til å få dekket noen av tannlegeutgiftene dine fra HELFO. Be tannlegen eller tannpleieren om en vurdering av rettighetene dine.

Klageordning ved tannbehandling

I de fleste tilfeller kommer tannlege og pasient til enighet, både om den faglige utførelsen av tannbehandlingen og prisen på behandlingen, uten bistand utenfra.

Utgifter til tannbehandling ved godkjent yrkesskade

Yrkesskadedekning gjelder for skader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, og for elever for skader skjedd i skoletiden.