Tannlege NorgeArtiklerKlageordning ved tannbehandling

Klageordning ved tannbehandling

I de fleste tilfeller kommer tannlege og pasient til enighet, både om den faglige utførelsen av tannbehandlingen og prisen på behandlingen, uten bistand utenfra.

Noen ganger kan det imidlertid oppstå problemer som ikke lar seg løse eller pasienten ønsker å få en faglig vurdering fra andre. Da kan det være nyttig å henvende seg til den lokale klagenemnda, som kan fungere som et ‘konfliktløsningsorgan’.

Alle lokalforeninger har en slik nemnd.

Klagenemnda har som oppgave å besvare forespørsler og/eller behandle klager fra publikum på den faglige utførelsen av behandlingen.

Klagenemndene har ikke kompetanse til å ta stilling til krav om erstatning.

Besvarelsen av forespørsler og behandling av klager er gratis. Dette er en service for pasienter hos tannleger som er medlemmer av NTF.

Alle pasienter kan dessuten alltid henvende seg direkte til Helsetilsynet i fylket eller Statens helsetilsyn.

Saksgangen ved pasientklager

Når klagenemnda mottar en klage, som må foreligge skriftlig, blir kopi av klagen sendt pasientens tannlege.

Dersom partene ikke kommer fram til en minnelig ordning, vil klagenemnda be om en redegjørelse fra tannlegen og om å få tilsendt kopi av journalen, inkludert røntgenbilder, modeller, fotografier etc.

Tannlegens redegjørelse blir sendt pasienten til orientering, og vedkommende har mulighet til å kommentere redegjørelsen.

Hvis klagenemnda mener det er behov for det, blir pasienten også innkalt til en klinisk undersøkelse.

På grunnlag av det tilsendte materialet og eventuell klinisk undersøkelse, vil klagenemnda avgi en kjennelse som sendes begge parter.

Tannleger som er medlem av NTF, er forpliktet til å følge klagenemndas avgjørelse, eventuelt etter å ha anket saken inn for en sentral ankenemnd i NTF.

Hvis pasienten ikke er fornøyd med den avgjørelse som klagenemnda er kommet frem til, kan det fortsatt klages til Helsetilsynet i fylket eller Statens helsetilsyn. Hvis konflikten hovedsakelig dreier seg om økonomi og eventuelt krav om erstatning, kan saken forfølges via domstolene.

Lenker

Artikler

Her finner du artikler om blant annet rettigheter innen tannhelsetjenesten og tannhelse generelt.

Rotfylling – en pålitelig og effektiv behandling for å bevare tannhelsen

En rotfylling er en kostnadseffektiv måte å bevare din naturlige tann. Ved å søke behandling hos en erfaren tannlege, kan du ta de nødvendige stegene for å bevare din tannhelse og unngå eventuelle komplikasjoner i fremtiden.

Hvorfor er tannlege så dyrt?

Tannlegebehandlinger kan noen ganger virke kostbare, og mange lurer på hvorfor prisen på tannhelsetjenester kan være høyere sammenlignet med andre former for helsehjelp. Her ser vi nærmere på noen av de viktigste faktorene som påvirker tannlegens prissetting.
Vis alle artikler