Utgifter til tannbehandling ved godkjent yrkesskade

Yrkesskadedekning gjelder for skader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, og for elever for skader skjedd i skoletiden.

Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Det er viktig at du som tannlege har dokumentasjon på at pasienten har fått godkjent yrkesskade og hva skaden omfatter.

Tidligere skader og defekter som ikke har sammenheng med yrkesskaden er ikke stønadsberettiget etter denne bestemmelsen.

Det er NAV som vurderer, og eventuelt godkjenner, skade eller sykdom som yrkesskade/sykdom.

Med full godtgjørelse ved yrkesskade/yrkessykdom forstås stønad etter honorartakster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Kilde

Finn Tannlege etter fylke, kommune, sted eller spesialisering

Nedenfor finner du en liste over norske Tannleger sortert etter geografisk plassering og spesialisering.