Tannlege NorgeArtiklerUtgifter til tannbehandling ved godkjent yrkesskade

Utgifter til tannbehandling ved godkjent yrkesskade

Yrkesskadedekning gjelder for skader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, og for elever for skader skjedd i skoletiden.

Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Det er viktig at du som tannlege har dokumentasjon på at pasienten har fått godkjent yrkesskade og hva skaden omfatter.

Tidligere skader og defekter som ikke har sammenheng med yrkesskaden er ikke stønadsberettiget etter denne bestemmelsen.

Det er NAV som vurderer, og eventuelt godkjenner, skade eller sykdom som yrkesskade/sykdom.

Med full godtgjørelse ved yrkesskade/yrkessykdom forstås stønad etter honorartakster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Lenker

Artikler

Her finner du artikler om blant annet rettigheter innen tannhelsetjenesten og tannhelse generelt.

Rotfylling – en pålitelig og effektiv behandling for å bevare tannhelsen

En rotfylling er en kostnadseffektiv måte å bevare din naturlige tann. Ved å søke behandling hos en erfaren tannlege, kan du ta de nødvendige stegene for å bevare din tannhelse og unngå eventuelle komplikasjoner i fremtiden.

Hvorfor er tannlege så dyrt?

Tannlegebehandlinger kan noen ganger virke kostbare, og mange lurer på hvorfor prisen på tannhelsetjenester kan være høyere sammenlignet med andre former for helsehjelp. Her ser vi nærmere på noen av de viktigste faktorene som påvirker tannlegens prissetting.
Vis alle artikler