Tannlegeskrekk

Odontofobi eller «tannlegeskrekk »er en fobi som betegner en irrasjonell og overdrevet frykt for tannleger.

Denne angsten, som på folkemunne kalles tannlegeskrekk, kan defineres som en ekstrem og hardnakket frykt, hvor den som lider av dette gjerne har hatt negative opplevelser hos tannlegen i tidlig alder. Dette resulterer i at den lidende gjør alt for å unngå et tannlegebesøk, helt til det oppstår et helsemessig problem, og et tannlegebesøk blir uunngåelig. Bare tanken på å måtte oppsøke tannlegen vil utløse sterke stressymptomer hos pasienten. Dette involverer tap av nattesøvn dagen før tannlegetimen, og kan også gjøre pasienten sosialt ustabil.

 

Tegn på odontofobi

 

Årsaker
Tannlegeskrekk er som oftest forårsaket av traumatiske opplevelser hos tannlegen, men det kan også skyldes andre årsaker. Barn blir påvirket av sine foreldres angst og feilaktige holdninger overfor tannhelsetjenesten.

 

Odontofobi kan innbefatte:

 

Hyppighet
Norsk forening for odontofobi skriver på sine informasjonssider:
Undersøkelser viser at 5 til 10 % av den voksne befolkningen i Norge unnlater å søke regelmessig tannbehandling pga. angst. Det betyr at det i Norge finnes 70-100 000 mennesker som ikke går til tannlegen fordi de sliter med angst.120x60 Logo