Tannbehandling i EU/EØS

Tannbehandling dekkes i liten grad

I Norge betaler man som regel tannlegeregningen sin selv. Men det finnes noen unntak, og disse unntakene gjelder også i utlandet: Det er 15 tilstander som kan gi rett til stønad.

Selv om tilstanden din faller inn under de 15 punktene, kan det være tilleggskrav for å få rett til dekning. Du må kunne dokumentere at din tilstand eller din situasjon gir deg rett til refusjon av behandling. Tannlegen eller legen din vil kunne informere mer om dette. Du kan også lese mer her​.

Dersom du trenger kjeveortopedisk behandling må du ha henvisning fra tannlege eller tannpleier som praktiserer i Norge. Henvisningen må du ha med deg fra Norge. Det holder altså ikke å få henvisning fra en norsk lege i utlandet.​

[bs_callout title=»Eksempel» content=»Anne har mistet to tenner. Hennes tannlege opplyser at hun har mistet disse tennene på grunn av tannkjøttsykdommen periodontitt. Anne synes at behandlingen blir for dyr, selv om hun får dekket deler av regningen. Hun har hørt at hun kan ta denne behandlingen i et annet EU/EØS-land, og bestemmer seg for at hun vil få gjennomført behandlingen i utlandet.»]

Du må selv finne en behandler

​​​Du må finne en tannlege eller tannpleier i et annet EU/EØS-land​. Dersom du får dekket deler av tannutgiftene dine av HELFO, er det normalt en tannlege som utfører behandlingen. I noen tilfeller kan en autorisert tannpleier utføre behandling av tannkjøttsykdommen periodontitt.
Behandleren må ha gyldig offentlig autorisasjon i det aktuelle landet. Det betyr at behandleren må ha rett til å praktisere som tannlege eller tannpleier i det landet behandlingen utføres. Det er ditt ansvar å dokumentere dette.
Du må sjekke om det er et vilkår at behandlingen er utført av spesialist. I så fall må du undersøke om vedkommende har den spesialiseringen som kreves for tilsvarende behandling i Norge. Vær oppmerksom på at tannleger i EØS ofte har en annen spesialistkompetanse enn tannleger i Norge. Da må spesialistutdannelsen tilsvare den norske spesialistutdannelsen. Det er ditt ansvar å dokumentere dette.

[bs_callout title=»Eksempel» content=»Anne finner en utenlandsk tannklinikk. Hun undersøker om behandlingen hun ønsker vil bli gitt av tannleger eller tannpleiere som har gyldig offentlig autorisasjon. Hun vet at hun må ha med dokumentasjon tilbake til Norge på at enhver behandler hun skal til har rett til å praktisere i det aktuelle landet.»]

Krav ved implantatforankret protetikk

​​Det er særlige krav til behandlere ved implantatforankret protetikk. For å få dekket utgifter til tannprotetisk behandling, må både tannlegen som utfører kirurgien og tannlegen som utfører protetikken ha spesialistutdannelse på sitt felt. Hvis én av tannlegene ikke oppfyller kravet, vil du ikke få dekket noen av utgiftene.​

[bs_callout title=»Eksempel» content=»For å få dekket utgiftene til behandling for periodontitt må Anne til spesialist. Da må hun også undersøke om vedkommende har den spesialiseringen som kreves for tilsvarende behandling i Norge. Anne må være sikker på følgende: a) At tannlegen har laget en behandlingsplan. I planen må det fremgå hvilke tenner som skal behandles/erstattes og hvorfor. b) At både det kirurgiske og protetiske arbeidet er utført av tannleger med riktig spesialisering.»]

Tannlegen må fylle ut et skjema

​​​​​​Tannlegen som behandler deg må fylle ut og skrive under på et eget kravskjema​​.
Du må ta med deg skjemaet til tannlegen ved behandlingsstart.​

[bs_callout title=»Eksempel» content=»Anne sjekker med behandleren at kravskjemaet for behandlere er fylt ut og signert.»]

Reiseutgifter dekkes i liten grad

​​​​​Dersom du får innvilget dekning av utgiftene dine hos HELFO, sender HELFO kravet om reiseutgifter videre til Pasientreiser​. Du får ikke dekket mer enn om du ville reist til nærmeste behandlingssted i Norge. I Norge er hovedregelen at du får dekket rimeligste reisemåte med rutegående transport til nærmeste offentlige godkjente behandlingssted. Reiseutgifter som gir krav på refusjon skal sendes på eget kravskjema og sendes HELFO sammen med kravskjema for dekning av helseutgiftene​.​

[bs_callout title=»Eksempel» content=»Anne bor i Øyer. Nærmeste behandlingssted i Norge ville vært Lillehammer. Selv om Anne skal til utlandet får hun altså kun dekket utgifter tilsvarende den billigste reisemåten med rutegående transport Øyer-Lillehammer-Øyer. Hun sørger for å ta vare på aktuelle reisedokumenter.»]

Husk dokumentasjon!

[bs_callout title=»Eksempel» content=»Anne sørger for å få kopier av eksamensbeviser og spesialistgodkjenninger, samt autorisasjoner. I Annes tilfelle foreligger det ikke dokumentasjon på verken norsk, dansk, svensk eller engelsk. Hun må derfor få oversatt papirene sine.»]

Send inn krav

​​​Når du kommer tilbake til Norge, må du fylle ut kravskjemaet og sende dette skjemaet sammen med dokumentasjon til HELFO. Dette må gjøres innen seks måneder fra hver enkelt behandlingsdato. For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».​​​

Krav om refusjon for behandling i EØS

[bs_callout title=»Eksempel» content=»Anne fyller ut kravskjemaet og sender dette sammen med all relevant dokumentasjon til HELFO innen seks måneder. Hun får utbetalt refusjon i tråd med norske takster.»]