Sentrum tannklinikk (Spesialklinikken)23 43 01 00

Offentlig tannlege Oslo

Velkommen til Sentrum tannklinikk (Spesialklinikken) på Tannlege Norge! Sentrum tannklinikk (Spesialklinikken) holder til i Oslo, nærmere bestemt i Schweigaards gate 6, 0133 Oslo. Her finner du kontaktinfo, kart, veibeskrivelse, åpningstider, omtaler, prislister med mer.
Kontaktinformasjon
Telefon 23 43 01 00
Telefaks 23 43 01 01
E-post Send e-post
Adresse Schweigaards gate 6, 0133 Oslo
Sted Oslo / Oslo
Praksis Offentlig
Tjenester

Utvidet informasjon om Tannlegen

Sentrum tannklinikk (Spesialklinikken) holder til i Oslo kommune i Oslo fylke og har besøksadresse Schweigaards gate 6, 0133 Oslo. Vil du vite mer om hva Sentrum tannklinikk (Spesialklinikken) tilbyr kan du ringe oss på telefon 23 43 01 00.

Den offentlig tannhelsetjenesten i Oslo

Den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo er organisert inn under fylkeskommunen, som skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i Oslo.

Fylkeskommunen skal gjennom den offentlige tannhelsetjenesten både organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud om tannhelsetjenester til gitte grupper i lovens § 1-3. Gruppene som får gratis behandling er:

  • barn og ungdom 0-18 år
  • psykisk utviklingshemmede
  • eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
  • andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

Den offentlige tannhelsetjenesten kan i tillegg yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser og fastsatte takster.

Foretaksnavn
Oslo kommune
Adresse
Rådhuset, 0037 Oslo
Telefon / Telefaks
02180 / 02180
Hjemmeside
http://www.oslo.kommune.no/
E-post

Finn Tannlege etter fylke, kommune, sted eller spesialisering

Nedenfor finner du en liste over norske Tannleger sortert etter geografisk plassering og spesialisering.