Høyås bo- og rehabiliteringssenter tannklinikk66 81 98 64

Offentlig tannlege Oppegård

Velkommen til Høyås bo- og rehabiliteringssenter tannklinikk på Tannlege Norge! Høyås bo- og rehabiliteringssenter tannklinikk holder til i Oppegård, nærmere bestemt i Valhallaveien 74, 1413 Tårnåsen. Her finner du kontaktinfo, kart, veibeskrivelse, åpningstider, omtaler, prislister med mer.
Kontaktinformasjon
Telefon 66 81 98 64
Telefaks
E-post
AdresseValhallaveien 74, 1413 Tårnåsen
Sted Oppegård / Akershus
PraksisOffentlig
Tjenester

Utvidet informasjon om Tannlegen

Høyås bo- og rehabiliteringssenter tannklinikk holder til i Oppegård kommune i Akershus fylke og har besøksadresse Valhallaveien 74, 1413 Tårnåsen. Vil du vite mer om hva Høyås bo- og rehabiliteringssenter tannklinikk tilbyr kan du ringe oss på telefon 66 81 98 64.

Den offentlig tannhelsetjenesten i Oppegård

Den offentlige tannhelsetjenesten i Oppegård er organisert inn under fylkeskommunen, som skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i Akershus.

Fylkeskommunen skal gjennom den offentlige tannhelsetjenesten både organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud om tannhelsetjenester til gitte grupper i lovens § 1-3. Gruppene som får gratis behandling er:

  • barn og ungdom 0-18 år
  • psykisk utviklingshemmede
  • eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
  • andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

Den offentlige tannhelsetjenesten kan i tillegg yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser og fastsatte takster.

Foretaksnavn
Akershus fylkeskommune
Adresse
Schweigaards gate 4, 0185 Oslo
Telefon / Telefaks
22 05 50 00 / 22 05 50 00
Hjemmeside
http://www.akershus.no/tannhelse/
E-post
postmottak@akershus-fk.no

Finn Tannlege etter fylke, kommune, sted eller spesialisering

Nedenfor finner du en liste over norske Tannleger sortert etter geografisk plassering og spesialisering.