Dekning av helseutgifter

Behandling hos tannlege

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak.

Be tannlegen om en vurdering av dine rettigheter.

Her er listen over diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad fra folketrygden:

Direkteavtale med HELFO?

Det er lurt å spørre tannlegen din om vedkommende har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Da slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden.

Behandling hos tannlege med direkte oppgjørsavtale foregår slik:

Behandling hos tannlege uten direkte oppgjørsavtale foregår slik:

Fristen for å sende inn skjema er seks måneder fra den enkelte undersøkelse eller behandling ble foretatt/avsluttet.

Vær oppmerksom på at tannlegens pris kan være høyere enn folketrygdens takster.

Gode råd

Merk deg også følgende:

Litt om frikort egenandelstak 2

Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for Frikort egenandelstak 2

Du får «Skjema for tannbehandling» del II – kvittering for egenandel – fra tannlegen. Den skal du beholde selv

Når du har betalt egenandeler utover beløpsgrensen for frikort egenandelstak 2, som er 2 560 kroner i 2012, sender du kvitteringene til HELFOs regionkontor. Søknadsskjema med adresser finnes påwww.helfo.no/frikort. Du kan også ringe Frikorttelefonen på 815 70 050