Dekning av helseutgifter

Behandling hos tannlege De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Be tannlegen om en vurdering av dine rettigheter. Her er listen over diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad fra folketrygden: Sjelden medisinsk tilstand (egen diagnoseliste under «Relatert informasjon» til høyre på siden eller spør tannlegen) Leppe-kjeve-ganespalte […]

Behandling hos tannlege

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak.

Be tannlegen om en vurdering av dine rettigheter.

Her er listen over diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad fra folketrygden:

 • Sjelden medisinsk tilstand (egen diagnoseliste under «Relatert informasjon» til høyre på siden eller spør tannlegen)
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjeve kirurgisk behandling)
 • Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 • Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)

Direkteavtale med HELFO?

Det er lurt å spørre tannlegen din om vedkommende har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Da slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden.

Behandling hos tannlege med direkte oppgjørsavtale foregår slik:

 • Du skal ikke sende inn noe til HELFO
 • Stønad etter fastsatte takster fra folketrygden utbetales direkte til tannlegen
 • Regningen du får fra tannlegen gjelder det du skal betale selv

Behandling hos tannlege uten direkte oppgjørsavtale foregår slik:

 • Du må legge ut for behandlingen selv
 • Du får «Skjema for tannbehandling» del I – kvittering for refusjon – fra tannlegen. Dette skal sendes HELFO, underskrevet av deg og tannlegen.
 • Stønad etter fastsatte takster fra folketrygden utbetales til din konto – husk å oppgi kontonummer!

Fristen for å sende inn skjema er seks måneder fra den enkelte undersøkelse eller behandling ble foretatt/avsluttet.

Vær oppmerksom på at tannlegens pris kan være høyere enn folketrygdens takster.

Gode råd

Merk deg også følgende:

 • Regning fra tannlegen, som ikke er spesifisert etter folketrygdens takster og regler, er ikke tilstrekkelig stønadsgrunnlag
 • Uttalelser fra fastlege, sykehus etc. skal eventuelt leveres til tannlegen
 • Søknad om forhåndsgodkjenning er bortfalt
 • Kvittering for skattefradrag sendes ligningskontoret. Denne ordningen bortfalt fra og med inntektsåret 2012
 • Søknad om sosial bistand sendes til NAV lokalt/sosialkontoret
 • Erklæring/melding om yrkesskade sendes til NAV lokalt
 • Krav om reiseutgifter – se www.pasientreiser.no eller ring telefonnummer 05515

Litt om frikort egenandelstak 2

Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for Frikort egenandelstak 2

Du får «Skjema for tannbehandling» del II – kvittering for egenandel – fra tannlegen. Den skal du beholde selv

Når du har betalt egenandeler utover beløpsgrensen for frikort egenandelstak 2, som er 2 560 kroner i 2012, sender du kvitteringene til HELFOs regionkontor. Søknadsskjema med adresser finnes påwww.helfo.no/frikort. Du kan også ringe Frikorttelefonen på 815 70 050

Finn Tannlege etter fylke, kommune, sted eller spesialisering

Nedenfor finner du en liste over norske Tannleger sortert etter geografisk plassering og spesialisering.