Risenga bo-og omsorgssenter tannklinikk66 76 26 40

Offentlig tannlege Asker

Velkommen til Risenga bo-og omsorgssenter tannklinikk på Tannlege.nu! Risenga bo-og omsorgssenter tannklinikk holder til i Asker, nærmere bestemt i Idunnsvei 2, 1386 Asker. Her finner du kontaktinfo, kart, veibeskrivelse, åpningstider, omtaler, prislister med mer.
Kontaktinformasjon
Telefon 66 76 26 40
Telefaks
E-post
Adresse Idunnsvei 2, 1386 Asker
Sted Asker / Akershus
Praksis Offentlig
Tjenester

Utvidet informasjon om Tannlegen

Risenga bo-og omsorgssenter tannklinikk holder til i Asker kommune i Akershus fylke og har besøksadresse Idunnsvei 2, 1386 Asker. Vil du vite mer om hva Risenga bo-og omsorgssenter tannklinikk tilbyr kan du ringe oss på telefon 66 76 26 40.

Den offentlig tannhelsetjenesten i Asker

Den offentlige tannhelsetjenesten i Asker er organisert inn under fylkeskommunen, som skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i Akershus.

Fylkeskommunen skal gjennom den offentlige tannhelsetjenesten både organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud om tannhelsetjenester til gitte grupper i lovens § 1-3. Gruppene som får gratis behandling er:

  • barn og ungdom 0-18 år
  • psykisk utviklingshemmede
  • eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
  • andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

Den offentlige tannhelsetjenesten kan i tillegg yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser og fastsatte takster.

Foretaksnavn
Akershus fylkeskommune
Adresse
Schweigaards gate 4, 0185 Oslo
Telefon / Telefaks
22 05 50 00 / 22 05 50 00
Hjemmeside
http://www.akershus.no/tannhelse/
E-post
postmottak@akershus-fk.no

Finn Tannlege etter fylke, kommune, sted eller spesialisering

Nedenfor finner du en liste over norske Tannleger sortert etter geografisk plassering og spesialisering.

Copyright © Tannlege.nu 2012 - 2020. Kopering av innhold på Tannlege.nu™ er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk.