Tannlege NorgeArtiklerMunnhelse og tobakk

Munnhelse og tobakk

​Røyking og snusing kan være skadelig for tenner og tannkjøtt. Helsedirektoratet ønsker at tannhelsetjenesten skal engasjere seg mer for snus- og røykeslutt.

munnhelse-og-tobakk

Munnhelse og snus
​Snus påvirker tenner og munnslimhinne på flere måter, og de som jobber med tannhelse kan ofte se om en pasient bruker snus. Snus misfarger tenner og kan føre til dårlig ånde.

Bruk av snus gir omfattende forandringer i tannkjøttet, og flere ulike skader kan oppstå. Tannkjøttet i området der snusen plasseres kan trekke seg tilbake og gi lange tannhalser som fører til ising i tennene. Denne forandringen den vedvarer selv om man slutter å snuse.

Snuslomme og leukoplaki
Ved langvarig snusbruk utvikles en fortykkelse i munnslimhinnen der snusen plasseres. Dette kalles en snuslomme. Andre forandringer forårsaket av snusbruk kan være et forstadium til munnhulekreft. Disse sees som hvitlige, ikke avskrapbare flekker på slimhinnen. På fagspråket kalles disse forandringene «leukoplakier». De fleste skader i munnslimhinnen forårsaket av langvarig snusbruk leges av seg selv dersom man slutter å bruke snus.

Munnhelse og røyking
Behandling av tannkjøttsykdom viser bedre resultat for ikke-røykere enn røykere. Rapporten «Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling», som er laget av Kunnskapssenteret for helsetjenesten på oppdrag fra Helsedirektoratet, konkluderer med at behandling for tannkjøttssykdom er mer vellykket for ikke-røykere enn røykere.

Periodontitt betegner en betennelsesreaksjon i vevet som omgir og fester tennene til kjeven. Denne tannkjøttsykdommen er en av de hyppigst forekommende munnhulesykdommene i Norge. Anslagsvis rammes omtrent halvparten av alle personer over 40 år av mild til moderat periodontitt, mens sju til ti prosent rammes av mer alvorlige varianter av sykdommen.

Lik behandlingseffekt for eks-røykere og ikke-røykere
Kunnskapsoppsummeringen har to viktige konklusjoner som tilsier et stort engasjement fra tannhelsetjenestens side i arbeidet mot røyking:

  • Ikke-røykere ser ut til å klare seg bedre etter behandling av tannkjøttsbetennelse enn røykere når lommedybde og festenivå benyttes som utfallsmål.
  • Eks-røykere og ikke-røykere ser ut til å ha samme behandlingseffekt.

Årlig gjennomgår cirka 13 300 pasienter i Norge systematisk periodontittbehandling hos allmennpraktiserende tannleger eller periodontister. Tannlege eller periodontist kan velge å iverksette ulike behandlingstiltak.

«Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen»
Prosjektet «Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen» ble gjennomført i Rogaland over seks måneder fra oktober 2009 til og med mars 2010.

Formålet var å rekruttere brukere til Røyketelefonen gjennom tannhelsepersonell. Delmål var å kartlegge hvor mange av de som deltar i Røyketelefonens oppfølgingstjeneste etter å ha blitt rekruttert fra tannhelsepersonell blir røyk- eller snusfrie.

Materiell for røykeslutt
Helsedirektoratet har utarbeidet materiell for røykeslutt i samarbeid med Tannlegeforeningen og Tannpleierforeningen.

Artikler

Her finner du artikler om blant annet rettigheter innen tannhelsetjenesten og tannhelse generelt.

Rotfylling – en pålitelig og effektiv behandling for å bevare tannhelsen

En rotfylling er en kostnadseffektiv måte å bevare din naturlige tann. Ved å søke behandling hos en erfaren tannlege, kan du ta de nødvendige stegene for å bevare din tannhelse og unngå eventuelle komplikasjoner i fremtiden.

Hvorfor er tannlege så dyrt?

Tannlegebehandlinger kan noen ganger virke kostbare, og mange lurer på hvorfor prisen på tannhelsetjenester kan være høyere sammenlignet med andre former for helsehjelp. Her ser vi nærmere på noen av de viktigste faktorene som påvirker tannlegens prissetting.
Vis alle artikler