Tannlege NorgeArtiklerKlagemuligheter etter tannbehandling

Klagemuligheter etter tannbehandling

Er du misfornøyd med tannbehandlingen? Ta først kontakt med tannklinikken du brukte.

klage-tannbehandling

Uansett om du har fått privat eller offentlig tannbehandling, har du mulighet til å klage på behandlingen.

Det første du bør gjøre er å diskutere saken med tannlegen eller tannpleieren som behandlet deg. Har du brukt en offentlig tannklinikk kan du i andre rekke klage til fylkestannlegen.

Dersom dette ikke fører frem finnes det flere måter å klage på.

Tannlegeforeningens klageordning
​Denne klageordningen gjelder kun dersom du har fått behandling hos en tannlege som er medlem av Den norske tannlegeforening. Det finnes en klagenemnd i hvert fylke. Klagenemnden har som oppgave å besvare forespørsler og/eller behandle klager fra pasienter på den faglige utførelsen av behandlingen. Hvis du får medhold kan du oppnå at tannlegen blir bedt om å gjøre behandlingen på nytt, eller tilbakebetale det du har betalt for behandlingen.

Klagenemnda tar ikke stilling til krav om erstatning.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
​Du kan få dekket direkte tap eller utgifter du har fått som følge av en skade. Har du blitt arbeidsufør som følge av skaden, vil tapt inntekt dekkes. I tillegg til dekning av nødvendige og rimelige utgifter.

For at du skal få erstatning fra NPE, må fire vilkår være oppfylt:

  • Skaden må skyldes behandlingen
  • Skaden må skyldes svikt i behandlingen
  • Skaden må ha ført til et økonomisk tap
  • Skaden må ikke være for gammel

Les mer om hva som skal til og hvordan du går fram på nettsidene til Norsk Pasientskadeerstatning. NPE kan ikke gi sanksjoner (straff, bøter, advarsler) overfor helsepersonell, det kan kun Helsetilsynet gjøre.

NB: Dersom du har fått utført tannbehandling i utlandet kan du ikke søke NPE om erstatning. Dette gjelder også om du har fått refundert deler av utgiftene fra HELFO (folketrygden).

Statens helsetilsyn
​Hvis du mener at du har fått behandling som er kritikkverdig, uforsvarlig eller at det kan være grunn til å kritisere tannhelsepersonellets opptreden, kan du be Fylkesmannen i ditt fylke om å vurdere dette.

Helsetilsynet har sanksjonsmulighet (advarsel, tilbakekalle eller begrense autorisasjon, straff) overfor helsepersonell. Helsetilsynet vurderer ikke økonomiske forhold og økonomisk erstatning.

HELFO
Enkelte sykdommer/tilstander kan gi rett til refusjon (økonomisk støtte), og det er tannlegen som vurderer dette. Dersom du er i tvil og ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med HELFO veiledning for privatpersoner på 815 70 030.

I sjeldne tilfeller kan Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) helt eller delvis redusere refusjonen dersom HELFO mener at kravene til behandling ikke er oppfylt (selv om tannlegen mener du har krav på refusjon). Dersom du opplever dette, ta kontakt med HELFO veiledning for privatpersoner.

NAV
​Fikk du avslag på søknaden til NAV om å få dekket tannbehandlingen? Da kan du klage til Fylkesmannen.

Klage på behandling utført i utlandet
Dersom du har fått utført tannbehandling i utlandet, har du ingen klagerettigheter. Dette gjelder også om du har fått refundert deler av utgiftene fra HELFO.​

Lenker

Artikler

Her finner du artikler om blant annet rettigheter innen tannhelsetjenesten og tannhelse generelt.

Rotfylling – en pålitelig og effektiv behandling for å bevare tannhelsen

En rotfylling er en kostnadseffektiv måte å bevare din naturlige tann. Ved å søke behandling hos en erfaren tannlege, kan du ta de nødvendige stegene for å bevare din tannhelse og unngå eventuelle komplikasjoner i fremtiden.

Hvorfor er tannlege så dyrt?

Tannlegebehandlinger kan noen ganger virke kostbare, og mange lurer på hvorfor prisen på tannhelsetjenester kan være høyere sammenlignet med andre former for helsehjelp. Her ser vi nærmere på noen av de viktigste faktorene som påvirker tannlegens prissetting.
Vis alle artikler