Tannlege NorgeArtiklerHull i tennene og tannskader

Hull i tennene og tannskader

«Hull i tennene» er et folkelig uttrykk for tannsykdommen karies. Bakterier på tannoverflaten omdanner sukker til syre som løser opp tannemaljen. Først blir emaljen porøs og til slutt bryter overflaten sammen. Det blir et «hull» i tannen.

tannskader

Regelmessig fjerning av bakteriebelegget og bruk av fluor kan stanse videre utvikling slik at boring og fylling unngås.

Hva kan du gjøre for å unngå hull i tennene?

 • Tannbørsting med fluortannkrem to ganger daglig er effektivt for å unngå hull. Dette gjelder for både barn og voksne.
 • Fluortabletter eller fluorskyllevæske kan brukes som ekstra beskyttelse mot karies for barn og voksne.
 • Tanntråd er et godt hjelpemiddel for å fjerne bakteriebelegg mellom tennene.
 • Småspising er uheldig. Faste måltider gir tennene «hvile» mellom måltidene. Begrens godterispising til en dag i uka. Biter av frukt og grønnsaker er en god erstatning.

Hvordan utvikles et hull?

Røntgenbildene viser hvordan et hull på tannens sideflate blir gradvis større. Små hull (de to bildene til venstre) kan stanses med tannrengjøring og tilførsel av fluor.

hvordan-hull-utvikles-rontgen

Utvikling av hull i tyggeflaten på en jeksel. Hullet utvikles gradvis, og ved de største hullene til høyre er det behov for en fylling.

hvordan-hull-utvikles-rotfylling

Foto: Helsedirektoratet

Dersom et hull blir så dypt at det strekker seg inn til «nerven» (pulpa), sentralt i tannen, må tannen rotfylles eller trekkes ut.

Når må en tann trekkes?

 • De vanligste årsakene til at blivende tenner trekkes er dype hull, tannkjøttbetennelse eller plassmangel.
 • Dype hull som ikke behandles kan føre til at hele tannkronen blir ødelagt, og det vil etter hvert utvikles betennelse rundt rotspissen.
 • Ved alvorlig tannkjøttbetennelse ødelegges tannfestet slik at tannen løsner.
 • Ved for lite plass i kjevene. Ofte gjøres tanntrekkingen da i forbindelse med tannregulering.

Skader og utslåtte tenner

​Ofte er det vanskelig selv å vurdere alvorligheten av tannskader. Derfor er hovedregelen at tannen bør undersøkes av tannlege så snart som mulig etter at skaden er skjedd. Ring til den offentlige tannklinikken som du eller barnet ditt tilhører. Utenom kontortid vil som regel en telefonsvarer fortelle deg hvor du kan få hjelp.

Noen råd det er viktig å kjenne til ved utslåtte tenner:

 • Melketann: tannen skal ikke settes på plass, da det kan medføre skade på det nye tannanlegget som ligger inne i kjeven.
 • Varig tann: dersom tannen er forsvunnet, prøv å finne den så snart som mulig.

Unngå å berøre roten og sett tannen tilbake på plass. Oppsøk tannlege så fort som mulig. Det er størst sjanse for å redde tenner som er satt på plass innen 5 minutter! Hvis tannen er synlig tilsmusset, kan den skylles noen sekunder under rennende vann, men det er viktig ikke å miste verdifull tid på å lete etter vann. Eventuelt kan tannen gjøres ren i munnen med spyttet.

Dersom det ikke er mulig å sette tannen på plass, putt den i munnen mellom kinnet og tennene (barnets, eventuelt foreldrenes). Oppsøk deretter tannlege. Tannen kan også oppbevares i melk, men melk er sjelden tilgjengelig på ulykkesstedet. Det er viktig at roten ikke tørker ut!​​​​

Syreskader og nedslitte tenner

​Tannemalje påvirkes av syre. Syre kan komme fra bakterier i munnen og føre til «hull» eller den kan komme fra syre i mat og drikke. Denne syren kan gi tannerosjon som betyr at emaljen langsomt går i oppløsning.

Hyppig inntak av sure matvarer (f. eks. sure godterier, frukt, juice, leskedrikker og brus) kan forårsake tannerosjon. Lettbrus er like sur som vanlig brus. Hard trening uten tilstrekkelig drikke kan føre til munntørrhet. Spytt beskytter mot erosjoner.​ Mange sportsdrikker inneholder stoffer som kan gi erosjoner ved hyppige inntak.

Bilde av vannmugge og vannglass.
Kostråd: Velg vann som tørstedrikk

Vanlig vann dekker væskebehovet uten å bidra med unødvendige kalorier, og er derfor den aller beste drikken når du er tørst.

Råd til deg som ha​r erosjoner

 • Bruk vann som tørstedrikk
 • ​​Reduser hyppigheten av sure inntak, unngå slike inntak før sengetid
 • Sure drikker bare til hovedmåltidene
 • Svelg sur drikke rett ned uten å holde den i munnen
 • Avslutt gjerne måltidet m​ed en ostebit eller et melkeprodukt (nøytraliserer syren)
 • Unngå tannbørsting rett etter surt inntak
 • Bruk av fluortabletter eller fluorskylling er gunstig

Spiseforstyrrelser og syreskader

Magesyre som kommer i kontakt med tennene kan gi erosjoner. Personer som fremprovoserer oppkast (f. eks. bulemikere) er spesielt utsatt. Det samme gjelder personer som har sure oppstøt eller refluks av magesyre til munnhulen.

Hva kan gjøres med nedslitte tenner?

Nedslitte tenner kan bygges opp igjen med plastmaterialer. Sterk slitasje og stor belastning på tennene ved tygging, kan føre til at det er nødvendig med en krone på tannen.​

Behandling av hull og tannskader

​Hva er en fylling?

Karies (hull i tennene) medføre at så mye tannsubstans blir ødelagt at det må legges en fylling. Det ødelagte tannvevet fjernes med bor og erstattes av en fylling. Denne gjenskaper tannens form og funksjon og hindrer at hullet vokser. Moderne fyllingsmaterialer er tannfargede.

​De forskjellige fyllingsmaterialene har ulike egenskaper og bruksområder. Felles for de nyere materialene er at de hefter bedre til tannsubstansen enn amalgam gjorde. Dermed kreves noe mindre boring sammenliknet med tidligere.

 • Kompositt er i dag det mest brukte fyllingsmaterialet.
 • Glassionomer er et materiale som avgir fluor og er mye brukt i melketenner.
 • Amalgam består av et metallpulver som blandes med kvikksølv. Fra 1.januar 2008 ble det av miljømessige grunner fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølvholdige produkter i Norge.
 • Innlegg er en alternativ måte å restaurere en tann på, spesielt der mye tannsubstans er tapt. Innlegg kan lages i gull, porselen eller kompositt. Teknikken er mer tidkrevende enn direkte fyllinger, og prisen blir derfor høyere.

Hva er en krone?​

Når det er for lite tannsubstans igjen til å feste en fylling, kan det lages en krone på tannen. Dette er en kappe som settes utenpå den tilslipte tannen. Kronen lages av metall (oftest gull), porselen eller en kombinasjon av disse. På barn kan stålkroner settes på for å bevare tannen inntil en permanent krone kan lages.​

​Hva er en bro?

En eller flere tapte tenner kan erstattes med en bro som festes på nabotennene. Disse tennene må da slipes til.​

Hva er et implantat?

Et implantat er en kunstig rot som settes inn i kjevebenet for å erstatte en manglende tann. En skrue av titan opereres inn i kjevebenet. Etter noen måneder settes det en krone på implantatet. Implantater bør først settes inn når kjeven er utvokst, helst ikke før 20-års alder.

Hva innebærer en rotfylling?

Rotfylling innebærer at tannens «nerve» (pulpa) fjernes og at tannroten fylles med et spesielt materiale. Den vanligste årsaken til rotfylling er at bakterier fra dype hull trenger inn i pulpa. Et kraftig slag mot en tann kan også medføre at pulpavevet skades slik at tannen må rotfylles.

Artikler

Her finner du artikler om blant annet rettigheter innen tannhelsetjenesten og tannhelse generelt.

Rotfylling – en pålitelig og effektiv behandling for å bevare tannhelsen

En rotfylling er en kostnadseffektiv måte å bevare din naturlige tann. Ved å søke behandling hos en erfaren tannlege, kan du ta de nødvendige stegene for å bevare din tannhelse og unngå eventuelle komplikasjoner i fremtiden.

Hvorfor er tannlege så dyrt?

Tannlegebehandlinger kan noen ganger virke kostbare, og mange lurer på hvorfor prisen på tannhelsetjenester kan være høyere sammenlignet med andre former for helsehjelp. Her ser vi nærmere på noen av de viktigste faktorene som påvirker tannlegens prissetting.
Vis alle artikler